kwalifikacja

              klasa

Termin egzaminu

część pisemna

cześć praktyczna

 

AU.55

Drukowanie cyfrowe

i obróbka druków

IV T

11.01.2022 r. (wtorek)

godz. 12.00

sala 19

31.01.2022 r. (poniedziałek)

01.02, 02.02. 2022 r. (wtorek, środa)

godziny: 9.00 i 15.00

pracownia 25

AU.54

Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

 

III a, b T

 

 

14.01.2022 r. (piątek)

godziny: 9.00 i 15.00

pracownia 25

A.54

Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

absolwenci

A.25

Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

absolwenci

 

17.01.2022 r. (poniedziałek)

godzina 9.00

pracownia 25