Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Klasa

Termin egzaminu

Część pisemna

Część praktyczna

AU.54

Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych    i publikacji cyfrowych

Termin dodatkowy

kl. III a T

 

27.06.2022 r.

godz. 9.00

pracownie nr: 25, 26

PGF.04

Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych   i publikacji cyfrowych

Kl. III c T

06.06.2022 r.

godz. 9.00, 11.00, 13.00

pracownia nr 25

 

14.06.2022 r.

godz. 8.00, 12.30

pracownie nr 25, 26